Σύστημα εισροών εκροών

 

To ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων, ελέγχει όλο το 24ωρο τη στάθμη στις δεξαμενές και στις αντλίες των καυσίμων, ώστε να διασφαλίσει την ποιότητα τους.

Αποτελείται από:

  1. μηχανισμό μέτρησης της στάθμης και της θερμοκρασίας της δεξαμενής
  2. σύστημα παρακολούθησης εκροών από τις αντλίες καυσίμων
  3. κεντρικό πίνακα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων
  4. σύστημα κεντρικής ενημέρωσης δημόσιων αρχών

Μετράει:

Οποιαδήποτε μεταβολή καυσίμου στις δεξαμενές, όπως εισροή καυσίμου κατά τον ανεφοδιασμό των δεξαμενών του πρατηρίου, εκροή δεξαμενών από την αντλία κατά την πώληση, διαρροή δεξαμενής. Οι μετρήσεις γίνονται σε φυσική θερμοκρασία και σε ανηγμένη στους 15°C.

Συγκρίνει:

Ο πίνακας ελέγχου συλλέγει και επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα των δεξαμενών και των αντλιών.

  1. Συγκρίνει διαφορές κατά τον ανεφοδιασμό μεταξύ του συστήματος παρακολούθησης δεξαμενών και του παραστατικού παραλαβής, σε φυσική θερμοκρασία και μετά από αναγωγή στους 15°C.
  2. Συγκρίνει διαφορές εκροών σε φυσική θερμοκρασία και σε ανηγμένη στους 15°C μεταξύ των δεξαμενών και των αντλιών, με βάση τις μετρήσεις του συστήματος ή τα παραστατικά παραλαβής.
  3. Παρακολουθεί και προειδοποιεί για τυχούσες διαρροές.

Το σύστημα εισροών εκροών λειτουργεί αδιάλειπτα σε 24ωρη βάση.