Σύστημα ανάκτησης ατμών

 

Το σύστημα κάνει ανάκτηση των ατμών βενζίνης που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού των αυτοκινήτων, μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων.

Οι πτητικές ενώσεις που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού των αυτοκινήτων αντιδρούν στο ηλιακό φως με οξείδια του αζώτου συμβάλλοντας στον σχηματισμό του όζοντος της τροπόσφαιρας. Αυτό είναι ένα από τα συστατικά της φωτοχημικής αιθαλομίχλης, η οποία βλάπτει την υγεία του ανθρώπου, τη βλάστηση και τα κατασκευαστικά υλικά.