Ποιοτικός έλεγχος

 

Το πρόγραμμα που εξασφαλίζει σιγουριά σε κάθε σας κίνηση.

Το Τμήμα Ποιοτικού & Ποσοτικού Ελέγχου Πρατηρίων AVIN διενεργεί εντατικούς ελέγχους ποιότητας και ποσότητας καυσίμων, σε κάθε πρατήριο που φέρει το σήμα AVIN. Από το 2012, οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται καθημερινά από το εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος Ποιοτικού & Ποσοτικού Ελέγχου, με κύριο σκοπό να σας εξασφαλίζουν κάθε στιγμή κορυφαίας ποιότητας καύσιμα στη σωστή πάντα ποσότητα.

Τι είδους έλεγχοι πραγματοποιούνται:

Ποιοτικός Έλεγχος Αντλιών Καυσίμων:
Λαμβάνονται δείγματα από όλα τα ακροσωλήνια των αντλιών κάθε πρατηρίου και διενεργείται έλεγχος ποιότητας σε κάθε προϊόν. Τα χαρακτηριστικά που ελέγχονται είναι: ειδικό βάρος, εμφάνιση, χρώμα και διαύγεια, έλεγχος για υγρασία ή σωματίδια ή ξένες προσμίξεις/ουσίες, κρατικοί ιχνηθέτες και έλεγχος των βενζινών με φορητό «Οκτανιόμετρο» Mid-IR, με το οποίο λαμβάνονται ενδείξεις για τον αριθμό των Οκτανίων [RON] καθώς και για ανίχνευση άλλων χημικών ουσιών στις βενζίνες.

Ποσοτικός Έλεγχος Αντλιών Καυσίμων:
Η ποσότητα που λαμβάνει ο καταναλωτής είναι σημαντικό να είναι σωστή σε κάθε ανεφοδιασμό. Οι τεχνικοί μας ελέγχουν τις αντλίες με διαπιστευμένα 20-λιτρα μετρητικά δοχεία [λιτρόμετρα] και επιβεβαιώνουν ότι οι αντλίες παραδίδουν τη σωστή ποσότητα, σε κάθε ανεφοδιασμό. Παράλληλα με τον έλεγχο των αντλιών, γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας των λιτρόμετρων των πρατηρίων, ώστε το προσωπικό να μπορεί να μετρά σωστά τις αντλίες του πρατηρίου, σε καθημερινή βάση.

Έλεγχος Σωστής Σφράγισης Αντλιών Καυσίμων:
Οι αντλίες καυσίμων είναι ρυθμισμένες και σφραγισμένες με κατάλληλες σφραγίδες. Οι τεχνικοί μας επιβεβαιώνουν ότι η σφράγιση των αντλιών είναι κατάλληλη, σύμφωνα με τη νομοθεσία καθώς και ότι καμία αντλία δεν έχει παραβιαστεί.

Τεχνικός Έλεγχος Φρεατίων, Δεξαμενών και Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων στις Δεξαμενές στις Δεξαμενές Καυσίμων:
Γινεται έλεγχος της κατάστασης του εξοπλισμού του πρατηρίου(δεξαμενές, φρεάτια) καθώς και ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων στις δεξαμενές καυσίμων[ανίχνευση νερού, σωματιδίων και ξένων ουσιών]. Διασφαλίζουμε έτσι ότι ακολουθούνται πάντα οι σωστές πρακτικές αποθήκευσης και χειρισμού των καυσίμων στα πρατήρια AVIN.

To τμήμα Ποιοτικού & Ποσοτικού Ελέγχου Πρατηρίων της AVIN έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ποιότητας ISO 90001:2015 και η πιστοποίηση αυτή φέρει την υπογραφή του ανεξάρτητου, διεθνώς αναγνωρισμένου, φορέα πιστοποιήσεων ποιότητας BUREAU VERITAS.

Όλα αυτά συνθέτουν το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΕΞΑΣΦAΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑVIN, που στόχο έχει να κατοχυρώσει τη δική σας σιγουριά για κάθε ανεφοδιασμό, σε κάθε ένα από τα πρατήρια AVIN.