Πετρέλαιο Θέρμανσης

 

Οδηγίες παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης

 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε πόσα λίτρα αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της. Αυτό μπορούμε να το υπολογίσουμε ως εξής (όταν η δεξαμενή μας είναι ορθογώνια ή τετράγωνη) :Ποσότητα (λίτρα ανά εκατοστό ύψους)= Μήκος(σε εκατ.) Χ Πλάτος(σε εκατ.):1000Παράδειγμα: Μία ορθογώνια δεξαμενή που έχει μήκος 200 εκατοστά και πλάτος 100 εκατοστά έχει 12 εκατοστά πετρέλαιο. Μετά την παραλαβή του πετρελαίου η στάθμη έχει ανέβει στα 88 εκατοστά. Λύση: Ποσότητα (λίτρα ανά εκατοστό ύψους)= (200 Χ 100):1000=20 λίτρα ανά εκατοστό. Παραλάβαμε 88-12=76 εκατοστά και κατά συνέπεια 76 Χ 20 = 1.520 λίτρα πετρελαίου.

 

Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Κατά την μέτρηση με μέτρο η βέργα θα πρέπει:

  • 1ο βήμα: μετράμε τη στάθμη του πετρελαίου πριν την παραλαβή (προμέτρηση)
  • 2ο βήμα: παραλαμβάνουμε το πετρέλαιο θέρμανσης
  • 3ο βήμα: μετράμε τη στάθμη μετά τη παραλαβή του προϊόντος (επιμέτρηση)

Τα βήματα αυτά γίνονται παρουσία του οδηγού του βυτιοφόρου ή του βοηθού του.
Η διαφορά του ύψους της στάθμης μας προσδιορίζει την ποσότητα πετρελαίου που παραλάβαμε

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Κατά την μέτρηση με μέτρο η βέργα θα πρέπει:

  •  Να τοποθετείται σε κατακόρυφη θέση ως προς την δεξαμενή.
  • Να τοποθετείται στο ίδιο σημείο μέτρησης πριν την παραλαβή (προμέτρηση) και μετά την παραλαβή (επιμέτρηση) του πετρελαίου.
  • Να ακουμπά στον πυθμένα της δεξαμενής.
  • Να είναι άκαμπτη και να μην λυγίζει.

Επιπλέον:
Για να κάνουμε την επιμέτρηση περιμένουμε 2-3 λεπτά, έτσι ώστε να ηρεμήσει η επιφάνεια του πετρελαίου.
Προσέχουμε ώστε το περιεχόμενο της μάνικας να αδειάζει εξ’ολοκλήρου στην δεξαμενή μας.

 

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ
Για να εξασφαλίσουμε μια σωστή παραλαβή, προσέχουμε και τα εξής:

  • Τα τοιχώματα της δεξαμενής μας να είναι κάθετα και ο πυθμένας της οριζόντιος. Τα τοιχώματα των δεξαμενών πετρελαίου ενδέχεται από το βάρος του πετρελαίου να έχουν παραμορφωθεί και να παρουσιάζουν “κοιλιές”, με αποτέλεσμα να παραλαμβάνουμε μεγαλύτερη ποσότητα από όση μετράμε με την βέργα.
  • Να χρησιμοποιούμε βέργα μέτρησης σωστά βαθμονομημένη.