Βεβαίωση Ελάχιστης Αμοιβής – Loi Macron

Βεβαίωση Ελάχιστης Αμοιβής – Loi Macron

Σύμφωνα με την Γαλλική νομοθεσία, οι μη αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί διεθνών μεταφορών που εκτελούν δρομολόγια από και προς την Γαλλία, θα πρέπει να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι λαμβάνουν τον ελάχιστο μισθό όπως προβλέπεται από την εκάστοτε Γαλλική νομοθεσία.

Επίσης κάθε εταιρεία θα πρέπει να έχει έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ο οποίος θα διατηρεί αρχείο όλες τις συμβάσεις και εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας των οδηγών.

Ο συνεργάτης της DKV αναλαμβάνει:
• Την ολοκλήρωση των διαδικασιών με τις Γαλλικές αρχές
• Να ορίσει αντιπρόσωπο στην Γαλλία
• Να προετοιμάσει όλα τα απαραίτητα έντυπα
• Να συνθέσει ένα πακέτο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά πελάτη.