Αμόλυβδη Βενζίνη Avin Best 95

 

Μια αμόλυβδη με ξεκάθαρα πλεονεκτήματα

Η νέα αμόλυβδη ΒΕΣΤ 95 της AVIN είναι εμπλουτισμένη με ειδικά πρόσθετα τελευταίας γενιάς, τα οποία προσφέρουν τις παρακάτω ιδιότητες:

  • Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου έως 4%*
  • Προηγμένη τεχνολογία καθαρισμού των βαλβίδων από τα πρώτα γεμίσματα, που οδηγεί σε καλύτερη απόδοση της μηχανής (Keep Clean / Clean up)
  • Μεγάλη μείωση των τριβών στον κινητήρα
  • Αποτελεσματική προστασία από τη διάβρωση
  • Μειωμένη εκπομπή ρύπων
  • Αισθητά βελτιωμένη συμπεριφορά οδήγησης του οχήματος
  • Μειωμένα έξοδα συντήρησης και μεγαλύτερος χρόνος ζωής του κινητήρα

*Έως 4% οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με την απλή βενζίνη 95 οκτανίων χωρίς πρόσθετα, βάσει μετρήσεων από πιστοποιημένα εργαστήρια του εξωτερικού. Μετρήσεις σε chassis dyno fuel consumption tests έδωσαν οικονομία καυσίμου μέχρι και 5.5%.